Slim ontwerp

DeIntegrated Floor Beam (IFB) en de Slim Floor Beam (SFB) onderscheiden zich doorhun doordachte systeem en opmerkelijke eigenschappen. Het variabele ontwerp vanIFB- en SFB-profielen biedt flexibiliteit bij het ontwerpen van gevels endaken. Deze vorm van ondersteuning wordt met name toegepast op plaatsen waarvrije ruimten zonder ondersteuning nodig zijn, zoals parkeergarages ofkantoorruimtes. Ze bieden montagevoordelen bij het plaatsen van prefabplaten,omdat dit relatief efficiënt en snel kan gebeuren. Beide profielvariantenbieden dankzij hun open constructie veel extra montagemogelijkheden voorkabels, leidingen of andere componenten.

Efficiënt productieproces

Decommercieel verkrijgbare gewalste profielen met een aangelaste onderplaatworden aangeduid als SFB (Slim Floor Beam). In tegenstelling tot de SFB vereisteen IFB (Integrated Floor Beam) nog een extra productiestap, namelijk hetverdelen in de lengterichting. Hierdoor kunnen de hoogte en hetmateriaalgebruik verminderd worden. Een IFB-profiel kan worden geproduceerd meteen bredere onderplaat of een smallere bovenplaat. Vanuit productieperspectiefis een SFB-ligger kosteneffectiever.

Hechting tussen staal en beton

Om dehechting tussen vloerbalk en beton te vergroten, kunnen er boorgaten over delengte van de balk worden verdeeld en kunnen tijdens de samenbouw stiftdeuvelsof wapeningsstaal aan het profiel worden gelast. Het is mogelijk om deuvels opde draagvlakflens te lassen, waardoor de prefabbetondikte kan worden verminderden de constructie dus materiaalbesparend, duurzaam en economisch wordt.Randliggers kunnen worden beschermd tegen torsie door trekstangen aan debuitenkant van de profielen te bevestigen.

Torsiestijf alternatief

Omdat IFB- en SFB-liggers vanwege hun constructieopbouw relatief torsiezwak zijn, ishet raadzaam om ook hoedliggers (THQ) of plaatliggers te overwegen, aangeziendeze torsiestijver zijn.

Hogere brandwerendheid
Lage bouwhoogte
Eenvoudige montage en flexibele aansluitdetails
Hoge kosteneffectiviteit en duurzaamheid bij het slopen van gebouwen